INTEGRITETSPOLICY

§1 Behandling av personuppgifter

Auranest Holding AB, 556960-9828, ("Auranest" eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av sådana personuppgifter som du lämnar vid registrering av ett användarkonto eller vid användning av Tjänsten eller våra webbsidor, när du kontaktar oss, eller som Auranest erhåller från tredje man eller av dig/din organisation i egenskap av affärspartner till Auranest. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas av Auranest i enlighet med gällande lagstiftning samt denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn"). Genom att använda våra webbsidor och/eller Tjänsten accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Nedan används samma definitioner som i användarvillkoren ("Användarvillkoren") för Tjänsten.

Med andra ord,

Vi på Auranest är ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras när du använder tjänsten och besöker vår hemsida. Genom att använda tjänsten och vår hemsida så går du med på att vi hanterar dina uppgifter.


§2 Personuppgifter Auranest samlar in

När du börjar använda Tjänsten och skapar ett användarkonto samlar Auranest in ditt namn och din e-postadress. Du väljer sedan om du vill lämna ytterligare personuppgifter, så som t.ex. kön, ålder, telefonnummer, adress, information i personligt brev, CV etc. Alla fält utom namn och e-postadress är frivilliga, men om du inte fyller i vissa fält så kan det medföra att du inte kan skapa ett konto på en Rekryteringssajt.

Auranest efterfrågar inte känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter eller medlemskap i fackförening) men du kan självmant välja att lämna känsliga personuppgifter via ditt användarkonto.

Auranest kan också samla in personuppgifter om dig från en tredje part, t.ex. om du använder Tjänsten genom någon av våra samarbetspartners. Vi kommer då att erhålla ditt namn, din e-postadress och ditt medlemsnummer/identifikationsnummer från vår samarbetspartner. Du väljer sedan själv om du vill lämna ytterligare personuppgifter i enlighet med ovan.

För det fall du betalar en avgift för Tjänsten samlar Auranest också in betalningsuppgifter.

Auranest samlar även in viss information automatiskt vid din användning av våra webbsidor eller Tjänsten, såsom information om din webbläsare, vilken webbadress du senast besökt och därefter besöker, samt tekniska uppgifter om din dator eller annan enhet, t.ex. din IP-adress. Auranest använder även cookies.

Personuppgifterna kan även komma från dig själv eller från någon inom din organisation i samband med ingående av uppdragsavtal eller annat avtal med Auranest.

Med andra ord,

Du måste ange ett namn och en mailadress för att kunna använda tjänsten, all annan information är frivillig att lämna, men det kommer att påverka vilka sajter du kan registrera dig på. Vi samlar inte in känslig information, men du kan själv välja att ange sådan information som kan vara känslig.

Om du får tillgång till ditt konto från t.ex. ditt fackförbund, ditt försäkringsbolag eller ditt omställningsföretag så skickar de med ditt namn och en mailadress för att kunna skapa ditt konto. Sedan väljer du själv om du vill fylla i ytterligare information.

För att förbättra användarupplevelsen sparar vi cookies för att komma ihåg vilken webbläsare du använder samt tekniska uppgifter om din dator och varifrån du blev länkad till oss.


§3 Så här använder Auranest dina personuppgifter

Auranest behandlar dina personuppgifter för olika ändamål och med stöd av olika rättsliga grunder.

För det fall du använder Tjänsten behandlas dina personuppgifter av Auranest i huvudsak för att tillhandahålla, utföra och förbättra Tjänsten. Personuppgifterna används t.ex. för att skapa och administrera ditt användarkonto, för att hantera betalning av eventuell avgift för Tjänsten, för att hantera frågor från dig, ge dig information samt för att utvärdera, förbättra och vidareutveckla Tjänsten och den tekniska plattformen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig.

Dina personuppgifter kommer även att behandlas för att Auranest ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut samt för att förhindra missbruk av Tjänsten eller för att förhindra, förebygga och utreda brott. Behandlingen är nödvändig för att Auranest ska fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Auranest.

Personuppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring av egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster och i övrigt för att kontakta dig i frågor som rör Auranests verksamhet i affärsutvecklings– och marknadsföringssyfte. Den rättsliga grunden för ovannämnda behandling är Auranests berättigade intresse av att kunna erbjuda dig bättre tjänster samt för att ge dig erbjudanden och annan relevant information.

Känsliga personuppgifter behandlas endast av Auranest om du har samtyckt till sådan behandling.

Ditt personnummer behandlas bara om du har samtyckt till det eller det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

För det fall du eller din organisation har ingått ett uppdragsavtal eller liknande avtal med Auranest används dina personuppgifter för att administrera och fullgöra Auranests avtalsförpliktelser. Den rättsliga grunden är fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse, eller om du är företrädare, anställd eller annars representerar en organisation som har ingått avtal med oss, berättigat intresse. Auranests berättigade intresse av nämnda personuppgiftsbehandling är att kunna fullgöra avtalsförpliktelser och rättsliga förpliktelser.

Med andra ord,

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och hanterar dina personuppgifter baserat på det som står i den. För att kunna erbjuda dig tjänsten så måste vi hantera dina personuppgifter. Vi hanterar också dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i frågor som är relaterade till ditt användande av tjänsten eller i frågor som vi tror att du kan vara intresserad av.


§4 Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Om du använder Tjänsten kan personuppgifter som du lämnat till Auranest komma att lämnas ut till tredje part, exempelvis till arbetsgivare i syfte att kunna erbjuda dig intressanta uppslag och bidra till att din ansökan med tillhörande uppgifter får optimal spridning bland potentiella arbetsgivare. Auranest lämnar emellertid aldrig ut känsliga personuppgifter om du inte har samtyckt till det eller Auranest har en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifterna.

Auranest kan även lämna ut dina personuppgifter till sådana av Auranests samarbetspartners som har medverkat till din registrering för att använda Tjänsten. Sådan medverkan kan exempelvis bestå i att tillhandahålla en särskild registreringskod, varigenom din användning av Tjänsten helt eller delvis subventioneras av samarbetspartnern. De personuppgifter som lämnas ut till samarbetspartners enligt ovan får användas av respektive samarbetspartner för att göra sökningar i och/eller samordnas med deras egna personuppgiftsregister/ärendehanteringssystem i syfte att identifiera vilka som har registrerat sig för Tjänsten efter medverkan från den specifika samarbetspartnern.

Auranest kan även komma att lämna ut dina personuppgifter (i) till relevanta myndigheter för att följande gällande lagar eller förordningar och för att efterkomma begäran eller förelägganden, (ii) till potentiella förvärvare av Auranest i syfte att möjliggöra för förvärvaren att bedriva den förvärvade verksamheten, samt (iii) till andra bolag inom koncernen, eller underleverantörer eller andra uppdragstagare som Auranest anlitar för att biträda Auranest med tillhandahållandet av Tjänsten eller andra avtals- eller rättsliga förpliktelser. Auranest kan t.ex. använda en tredjepartsleverantör för extern fakturering och därmed lämna ut personuppgifter som är nödvändiga för att tredjepartsleverantören ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Med andra ord,

Om du väljer att skapa ett konto på en rekryteringssajt så kommer vi att skicka dina personuppgifter dit för att kunna göra det åt dig.

Om du skickar jobbansökningar från oss så kommer dina personuppgifter i ansökan att hamna hos den du skickar ansökan till.

Om du har fått tillgång till tjänsten från t.ex. ditt fackförbund, ditt försäkringsbolag eller ditt omställningsföretag så kommer vi att skicka information tillbaka till dem för att de i sin tur ska kunna veta vem som använder tjänsten.

I vissa fall så använder vi oss av andra företag för att kunna erbjuda dig tjänsten och i dessa fall så kommer dina personuppgifter skickas till dem. Det kan t.ex. vara att de som svarar på supportfrågor jobbar från ett annat företag och de behöver ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna göra det. Vi ser till att dessa underleverantörer hanterar dina personuppgifter på ett riktigt sätt.


§5 Registrering av uppgifter på jobb– och karriärrelaterade hemsidor

För det fall du använder Tjänsten är det du själv som genom att använda Tjänsten och den plattform som tillhandahålls av Auranest registrerar personuppgifter på de Rekryteringssajter som du valt att plattformen ska registrera dina personuppgifter på. Det är med andra ord inte Auranest som registrerar uppgifterna för din räkning på respektive Rekryteringssajt.

Du erinras om att du själv måste godkänna villkoren för samtliga de Rekryteringssajter som du registrerar dig för genom användandet av Tjänsten, inklusive dessa Rekryteringssajters villkor för behandling av personuppgifter. Det är du själv som avgör på vilka Rekryteringssajter du önskar registrera dig för samt vilka personuppgifter du önskar lämna till de aktörer som ansvarar för sådana Rekryteringssajter. Den som ansvarar för respektive Rekryteringssajt är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till denne.

Med andra ord,

Tjänsten hjälper dig att skapa konton på de sajter som du själv väljer att du vill skapa konton på. Juridiskt sett så är det du själv som skapar konton, men vi hjälper dig att göra det snabbt och effektivt.

Du måste själv godkänna respektive sajts användarvillkor och deras behandling av personuppgifter. Du godkänner dessa i samband med att du väljer vilka sajter du vill skapa konton på.


§6 Överföring till tredje land

Auranest kan komma att överföra dina personuppgifter till andra länder, inklusive länder utanför EU/EES-området, för att kunna tillhandahålla Tjänsten eller andra avtals- eller rättsliga förpliktelser, och för att kunna uppfylla övriga ändamål angivna i denna Integritetspolicy. Vi lämnar emellertid endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanterats på ett adekvat sätt.

Med andra ord,

Vi ser till att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt även i de fall vi måste skicka data till andra länder inom EU/EES och till länder som som ligger utanför EES/EU-området. Ett exempel på detta är det systemet vi använder för att erbjuda support via chat som i vissa falla bearbetar data på servrar utanför EU/EES.


§7 Cookies

Auranests webbsidor och Tjänsten som tillhandahålls av Auranest använder cookies. Auranest använder egna cookies via auranest.com och underdomäner till auranest.com. Tjänstens egna cookies har prefixet auranest_ ​och dessa används för att komma ihåg vem du är och vilka inställningar du har för Tjänsten. Tjänsten använder dessutom Google Analytics för att samla in statistik över webbplatsens användning. Google Analytics sätter ett antal cookies. Via denna länk finner du en detaljerad beskrivning över vilka cookies som sätts när du väljer att använda Tjänsten.

Du kan normalt ställa in din webbläsare till att inte acceptera cookies och du kan när som helst ta bort en cookie från din dator. Observera att Tjänsten då kanske inte fungerar fullständigt.

Med andra ord,

Vi använder oss av cookies för att kunna leverera en bra tjänst till dig som användare. Cookies är textfiler på din dator som sparar information om t.ex. din webbläsare, ditt operativsystem och annat som används för att kunna leverera tjänsten på ett bra sätt.

Via denna länk denna länk hittar du utförlig information om vilka cookies som används.


§8 Hur länge dina personuppgifter sparas

Auranest sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden och nödvändigt med hänsyn till ändamålen, samt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Med andra ord,

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna leverera tjänsten till dig.


§9 Skydd för personuppgifter

Auranest arbetar aktivt med att skydda dina personuppgifter och vidtar administrativa, tekniska och fysiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och missbruk.

Med andra ord,

För oss är det viktigt att du är trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt. Vi arbetar aktivt med att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt.


10 Dina rättigheter

Du har rätt att begära att få information om vår behandling av dina personuppgifter (registerutdrag). Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person.

Du har även rätt att begära rättelse av personuppgifter om dig som Auranest behandlar om uppgifterna är felaktiga samt i vissa fall även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har i vissa fall även rätt till radering av dina personuppgifter, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Om du begär radering kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran, t.ex. om behandlingen trots allt är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Du har vidare rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på berättigat intresse som Auranest har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi har dock rätt att fortsätta att behandla dina uppgifter om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse. Du har också möjlighet att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten omfattar emellertid endast personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder.

Du kan när som helst återta lämnat samtycke till behandling av personuppgifter. Vi kommer i så fall inte att fortsätta att samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta att behandla redan insamlade uppgifter i enlighet med det lämnade samtycket, men vi kommer inte att komplettera eller uppdatera uppgifterna.

Med andra ord,

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi sparar om dig och du kan alltid kontakta oss och efterfråga dessa. Om du gör det så kommer vi att fråga efter ytterligare information för att vara säkra på att det verkligen är du som efterfrågar dina egna uppgifter.

Om det är något som är felaktigt i de personuppgifter vi har om dig så har du rätt att få dessa uppgifter rättade så att de är korrekta.

Du har alltid rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter hos oss och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har rätt att få ut en digital kopia på alla personuppgifter som vi har om dig. Detta gör du under inställningar inne i tjänsten.


11 Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan är Auranest.

Auranest Holding AB, org nr. 556960-9828
Bantorget 2
222 29 Lund
contact@auranest.com

12 Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss enligt ovan. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.