Detaljerad information om de cookies Auranest använder

Namn
auranest_session
Typ
Sessionscookie från Auranest
Domännamn
.auranest.com
Data
Krypterad sessionsinformation som beskriver om man är inloggad samt i vilket tillstånd systemet befinner sig
Användning
För att användaren ska kunna vara inloggad och navigera i Tjänsten
Tid
Cookien förfaller när webbläsaren stängs
Namn
auranest_lang
Typ
Permanent cookie från Auranest
Domännamn
.auranest.com
Data
Krypterad data som specificerar vilket språk användaren valt
Användning
För att visa Tjänsten på det språk som användaren valt
Tid
Cookien förfaller ett år efter den sattes eller senast uppdaterades
Namn
remember_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, där XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX är ett 128 bitar stort hashvärde uttryckt i en sekvens av 32 hexadecimala tecken. Hashvärdet baseras på bl.a. på användarens unika identifierare i Auranest interna databas.
Typ
Permanent cookie från Auranest
Domännamn
.auranest.com
Data
Krypterad data som specificerar om användaren ska kommas ihåg som inloggad mellan besök eller inte. Denna sätts om användaren klickar i “Kom ihåg mig” vid inloggning.
Användning
För att komma ihåg om användare vill vara inloggad vid nästa besök eller inte.
Tid
Cookien förfaller fem år efter den sattes eller senast uppdaterades
Namn
__utma
Typ
Permanent cookie från webbstatistiksystemet Google Analytics
Domännamn
auranest.com
Data
unikt nummer som identifierar besökaren, antal besök samt tider för första besök, föregående besök och när nuvarande besök påbörjades samt tidpunkten för sista interaktionen med webbplatsen. Delar av informationen uppdateras vid varje sidvisning.
Användning
Webbstatistik, används för att beräkna antalet unika besökare till webbplatsen.
Tid
Cookien förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.
Namn
__utmb
Typ
Sessionscookie från webbstatistiksystemet Google Analytics
Domännamn
auranest.com
Data
unikt nummer, antal sidor som visats under nuvarande besök, tid när nuvarande besök påbörjades. Delar av informationen uppdateras vid varje sidvisning.
Användning
Webbstatistik, används för att beräkna antalet besök på webbplatsen.
Tid
Cookien förfaller 30 minuter från det att den sattes eller senast uppdaterades.
Namn
__utmc från webbstatistiksystemet Google Analytics
Typ
Sessionscookie
Domännamn
auranest.com
Data
Unikt nummer.
Användning
Webbstatistik, används ihop med cookien __utmb för att räkna ut om det är ett nytt besök enligt definitionen av besök i webbstatistiksystemet (30 minuters inaktivitet innebär ett nytt besök i Google Analytics).
Tid
Cookien förfaller när webbläsaren stängs.
Namn
__utmz från webbstatistiksystemet Google Analytics
Typ
Permanent cookie
Domännamn
auranest.com
Data
Unikt nummer, tid för klick från trafikkälla, räknare för trafikkälla samt namn på/typ av trafikkälla, sökord från externa sökmotorer och Google AdWords information via parametrarna utmcsr, utmcmd, utmctr, utmcct, utmccn och utmglcid.
Användning
Webbstatistik, används för att mäta trafikkällor och navigering på webbplatsen.
Tid
Cookien förfaller sex månader efter att den sattes eller senast uppdaterades.

Mer information om de cookies som Google Analytics sätter finns tillgängligt via följande länk:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie­usage?csw=1